Kapituła Orderu Orła Białego nie widzi potrzeby nadania odznaczenia Ryszardowi Kuklińskiemu - pisze "Rzeczpospolita". Dwa lata temu prezydent Andrzej Duda mianował pośmiertnie płk. Kuklińskiego generałem brygady. Wtedy pojawiła się inicjatywa, by uhonorować go orderem.

Kapituła Orderu Orła Białego nie widzi potrzeby nadania odznaczenia Ryszardowi Kuklińskiemu - pisze "Rzeczpospolita". Dwa lata temu prezydent Andrzej Duda mianował pośmiertnie płk. Kuklińskiego generałem brygady. Wtedy pojawiła się inicjatywa, by uhonorować go orderem.
Ryszard Kukliński na zdj. z 1999 roku /Radosław Pietruszka /PAP

"Kapituła Orderu Orła Białego po rozpatrzeniu sprawy na posiedzeniu w dniu 6 kwietnia 2017 r. nie podjęła uchwały o wystąpieniu do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o nadanie śp. gen. Ryszardowi Kuklińskiemu Orderu Orła Białego, w związku z pośmiertnym mianowaniem Ryszarda Kuklińskiego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniem z dnia 2 września 2016 r., na stopień generała brygady" - odpowiada "Rzeczpospolitej" biuro prasowe Kancelarii Prezydenta RP. "Przepisy ustawy nie przewidują jawności posiedzeń organu opiniodawczego, jakim jest Kapituła, ani nie obligują do podawania do publicznej wiadomości opinii i stanowisk poszczególnych jej członków" - podkreśla. 

Jak przypomina "Rzeczpospolita", Order Orła Białego "nadawany jest za znamienite zasługi cywilne i wojskowe dla Rzeczypospolitej Polskiej, położone zarówno w czasie pokoju, jak i w czasie wojny. Nie dzieli się na klasy. Nadawany jest najwybitniejszym Polakom oraz najwyższym rangą przedstawicielom państw obcych". Otrzymują go m.in. politycy, ludzie kultury i działacze opozycji antykomunistycznej.

"Ponieważ Kapitułę Orderu Orła Białego tworzą obecnie wielcy patrioci, którzy doskonale wiedzą, jak ogromne zasługi nie tylko dla wyrwania naszego kraju spod sowieckiej okupacji, ale także dla uratowania światowego pokoju położył ten dzielny i prawy oficer, pozwalam sobie wyrazić nadzieję na zarekomendowanie przez nią głowie państwa zaliczenia śp. generała brygady Ryszarda Kuklińskiego do grona kawalerów Orderu Orła Białego" - pisał w 2017 roku rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie, Jerzy Bukowski. 

Na początku czerwca prezydent Andrzej Duda wręczył nominacje dwóm nowym członkom kapituły Orderu Orła Białego - fotografowi Adamowi Bujakowi i publicyście Bronisławowi Wildsteinowi. W skład Kapituły wchodzą także  Bogusław Nizieński, który jest kanclerzem Orderu, Zofia Romaszewska (sekretarz Kapituły) oraz Michał Kleiber.


Ryszard Kukliński (pseud. Jack Strong) był oficerem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Na początku lat 70. nawiązał współpracę z wywiadem amerykańskim. Przekazywał Amerykanom strategiczne plany Układu Warszawskiego. Uprzedził ich o zamiarze wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Kukliński został przerzucony do USA w 1981 r., żył w Stanach Zjednoczonych pod zmienionym nazwiskiem. W 1984 r. sąd w PRL wydał na niego wyrok śmierci, który w 1995 r. uchylono. Kukliński zmarł 11 lutego 2004 r. w Tampie na Florydzie.

Więcej na ten temat w "Rzeczpospolitej".