"Zacięta walka na słowa pomiędzy przeciwnikami a zwolennikami Ryszarda Kuklińskiego jest tak naprawdę sporem między tymi, którzy tęsknią za Polską Ludową, dostrzegając w niej głównie pozytywy, a tymi, dla których była ona sowiecką kolonią" - uważa Jerzy Bukowski, doktor filozofii, który był reprezentantem prasowym Ryszarda Kuklińskiego w kraju. Z blogerem rmf24.pl rozmawiał Bogdan Zalewski. Dziś w Krakowie odsłonięcia pomnika generała Ryszarda Kuklińskiego.

Z rozmowy poznacie odpowiedzi na następujące pytania: 

Dlaczego odsłonięcie pomnika generała brygady Ryszarda Kuklińskiego w Krakowie jest odpowiednim momentem do zapomnienia o polsko-polskich waśniach? Jakie znaczenie ma inicjatywa prezydenta Krakowa profesora Jacka Majchrowskiego? 

Jaką rolę nie tylko w historii Polski, ale i w dziejach świata, odegrał generał Kukliński? Co oznacza formuła, że był to "pierwszy polski oficer w NATO"? Czym różni się litera przysięgi wojskowej od jej ducha? Jaki jest dowód na to, że Kukliński za swoją misję nie wziął żadnych pieniędzy, nie otrzymał jakiejkolwiek finansowej gratyfikacji?

Jak ogromna była liczba i wartość sowieckich dokumentów przekazanych Amerykanom przez Kuklińskiego? Do jakich supertajnych dokumentów sowieckich był on dopuszczany? Dlaczego określany był mianem "planisty dla całego Układu Warszawskiego"? Z jakiego powodu w związku z informacjami Kuklińskiego Amerykanie zmienili swoją doktrynę obronną? Czy prawda o tej wojskowej i politycznej misji w pełni dotarła do Polaków? 

Dlaczego warto obejrzeć film Władysława Pasikowskiego "Jack Strong" i przeczytać książkę prof. Sławomira Cenckiewicza "Atomowy szpieg"? 


Jaka jest waga słów generała Wojciecha Jaruzelskiego o szefach tzw. Ludowego Wojska Polskiego, wiernie służących Moskwie: "Jeśli Kukliński jest bohaterem, to my jesteśmy zdrajcami."? Co przesądziło o tym, że po 1989 roku Kukliński nie miał wsparcia ze strony części ówczesnych elit solidarnościowych, na przykład Lecha Wałęsy, a stanął za nim postkomunista Leszek Miller? 


Jaki nieoficjalny warunek wejścia Polski do NATO postawili Amerykanie? Czy Ryszard Kukliński był "Konradem Wallenrodem XX stulecia"? 


Dlaczego wciąż w odmienny sposób traktuje się niemieckich, nazistowskich okupantów i rosyjskich, sowieckich ciemiężycieli Polski oraz naszych rodaków, którzy z nimi walczyli?  


Do kogo tak na prawdę kierowane jest przesłanie pomnika w Krakowie?