Rząd w praktyce blokuje możliwość pozostania w Polsce cudzoziemcom, którzy nielegalnie przedostaną się do naszego kraju. Rada Ministrów we wtorek przyjęła przygotowany w MSWiA projekt nowelizacji ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zmiany prawa są odpowiedzią na napływ imigrantów z terytorium Białorusi.

Znamy ostateczne zapisy przyjętej nowelizacji ustawy o cudzoziemcach. M.in.: jeśli cudzoziemiec zostanie złapany na nielegalnym przekroczeniu granicy podczas podejmowania decyzji w sprawie jego powrotu następuje odejście od procedur Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Przyspieszone decyzje ma podejmować właściwy komendant straży granicznej. Od decyzji będzie można się odwołać, ale już zza granicy.

Jeśli natomiast ktoś zgłosi chęć ubiegania się o status uchodźcy, czy azyl, to nie będzie obowiązku rozpatrywania takich wniosków w przypadku, gdy imigrant nielegalnie przekroczył granicę, albo wszedł z kraju, w którym nie był zagrożony. Chodzi między innymi o Białoruś, Rosję, czy Ukrainę.

Rekordowa liczba nielegalnych imigrantów na granicy Polski z Białorusią

Te przepisy nie wejdą w życie wcześniej niż za miesiąc - posiedzenie Sejmu zaplanowano na 15 września. Do tego czasu strażnicy wspierani przez żołnierzy mają nie dopuszczać do nielegalnego przekraczania polskiej granicy. Wojsko Polskie wspiera Straż Graniczną w ochronie granicy z Białorusią, zaangażowanych jest pond 900 żołnierzy - poinformował w środę szef MON Mariusz Błaszczak po odebraniu meldunków w tej sprawie.

Centrum Informacyjne Rządu podało, że tylko w sierpniu tego roku na polsko-białoruskiej granicy 1 935 osób usiłowało nielegalnie przekroczyć granicę. "Z tego Straż Graniczna zapobiegła próbom przekroczenia granicy przez 1 175 osób, a 760 cudzoziemców zostało zatrzymanych i osadzonych w zamkniętych ośrodkach" - przekazało CIR.

W ostatnich miesiącach na granicach Białorusi z UE gwałtownie wzrosła liczba nielegalnych migrantów z Iraku, Syrii, Afganistanu i innych krajów. Najwięcej osób trafiło dotąd na Litwę, która zarzuciła Białorusi zorganizowanie przerzutu imigrantów na jej terytorium w ramach "wojny hybrydowej".

Po tym, jak Litwa przyjęła przepisy, umożliwiające jej służbom granicznym odsyłanie migrantów na Białoruś, ich grupy przekierowały się na granicę z Łotwą i Polską. Również Łotwa podjęła decyzję o odsyłaniu migrantów i wprowadziła na granicy stan sytuacji wyjątkowej.

Opracowanie: