Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że rząd przyjął projekt ustawy, która ma na celu wprowadzenie "jeszcze większych ułatwień" w budowie domów jednorodzinnych. W projekcie przewidziano usunięcie zapisów ograniczających do 70 m kw. limit metrażu domów jednorodzinnych wznoszonych bez pozwolenia na budowę. Jak zaznaczył premier, nowe regulacje nie będą dotyczyły deweloperów, a jedynie osób indywidualnych.

Jak mówił szef rządu po zakończeniu obrad Rady Ministrów, "przeszliśmy przez pierwszą, już chyba ponad roczną, pilotażową fazę testowania domów do 70 metrów kw., budowanych bez konieczności występowania o zezwolenia".

To, co zrobiliśmy wtedy, sprawdziło się i użytkownicy tych regulacji proszą nas o zwiększenie metrażu, dla którego będzie można budować również bez zezwoleń - stwierdził premier Mateusz Morawiecki.

Premier Morawiecki: Domy jednorodzinne bez pozwolenia na budowę - niezależnie od metrażu

Morawiecki wyjaśnił, że rząd przyjął w środę projekt regulacji, których celem są "jeszcze większe ułatwienia w budowie domów jednorodzinnych, w procesie budowlanym". Wskazał, że wprowadzone zostaną przepisy, które będą znaczącym ułatwieniem dla wszystkich osób fizycznych.

Szef rządu podkreślił, że ułatwienia w procesie budowlanym będą dotyczyć tylko prywatnych inwestorów, osób indywidualnych. Nie będzie to dotyczyło deweloperów, od razu zaznaczam - wskazał.

Chodzi o projekt nowelizacji Prawa budowlanego, który ma umożliwić wznoszenie domów jednorodzinnych powyżej 70 m kw. bez pozwolenia na budowę, podobnie jak ma to dziś miejsce w przypadku domów do 70 m kw.

Od 3 stycznia 2022 r. można budować domy jednorodzinne do 70 m kw. w uproszczonej procedurze: na podstawie zgłoszenia z projektem budowlanym, bez pozwolenia na budowę, a także bez konieczności ustanowienia kierownika budowy i prowadzenia dziennika.

Jakie obiekty będą mogły powstawać bez pozwolenia na budowę?

Proponowane przez rząd regulacje znalazły się w projekcie zmiany ustawy Prawo budowlane. Jak uzasadniono, celem nowelizacji jest "dalsze zmniejszenie obciążeń zarówno w stosunku do inwestorów, jak i organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz usprawnienie ich działania, a także elektronizacja procedur oraz działalności organów administracji publicznej".

"Niektóre procedury są wciąż nieadekwatne do stopnia skomplikowania inwestycji, a liczba i zakres dokumentów dołączanych do wniosków, czy to w postaci papierowej, czy elektronicznej, powodują, że inwestor rezygnuje z realizacji inwestycji" - zaznaczyli autorzy projektu nowelizacji przepisów budowlanych.

Proponowane przez rząd ułatwienia dla inwestorów indywidulanych dotyczą likwidacji zapisu o limicie metrażu nowo budowanych domów (obecnie do 70 m kw. powierzchni), dla których nie obowiązuje warunek uzyskania pozwolenia. W przepisach pozostaje regulacja, że to ułatwienie dotyczy budynków maksymalnie dwukondygnacyjnych. Zmienione przepisy mają zawierać uregulowania ułatwiające składanie zgłoszeń, a następnie uzyskiwania zgody na użytkowanie.

Nowelizacja ma również doprowadzić do ograniczenia w postępowaniach budowlanych udziału "stron, których celem jest jedynie utrudnienie realizacji inwestycji". Rząd przewiduje zniesienie możliwości składania dokumentów w formie papierowej i wprowadzenie pełnej cyfryzacji procesu budowlanego.

Nowe przepisy rozszerzą także katalog inwestycji, dla których nie będzie wymagana decyzja o pozwoleniu na budowę, a wystarczy jedynie dokonanie zgłoszenia przedsięwzięcia. Dotyczyć to będzie m.in.:

- przydomowych schronów do 35 m kw. powierzchni;

- zbiorników na wody opadowe lub roztopowe o pojemności większej niż 5 m sześc. i nie większej niż 15 m sześc.;

- posadowionych na gruncie masztów flagowych o wysokości od 3 m do 7 m.

Nie będzie natomiast wymagane ani pozwolenie na budowę, ani zgłoszenie budowy:

- niewielkich kolumbariów o powierzchni zabudowy nie większej niż 15 m kw. i o wysokości nie większej niż 3 m położonych na terenie cmentarza;

- przepustów o długości nie większej niż 20 m oraz o przekroju wewnętrznym większym niż 0,85 m kw. i nie większym niż 3 m kw.;

- kiosków i pawilonów sprzedaży ulicznej o powierzchni zabudowy nie większej niż 15 m kw.