20 spośród 24 kołowych transporterów Rosomak wykorzystywanych przez polskich żołnierzy w Afganistanie ma już zamontowane dodatkowe opancerzenie.

Brak tego opancerzenia był głównym zarzutem pod adresem pojazdu, który od niedawna jest na wyposażeniu polskiej armii, a w operacji bojowej jest wykorzystywany po raz pierwszy.

Stalowo-kompozytowe dopancerzenie zostało zaprojektowane i 

wyprodukowane przez izraelską firmę Rafael.

Zaprojektowany przez fiński koncern Patria Rosomak wygrał pod koniec 2002 roku przetarg na nowy KTO dla Wojska Polskiego.

Dotychczas Patria i Wojskowe Zakłady Mechaniczne w Siemianowicach dostarczyły ponad sto tych pojazdów, a łączna produkcja ma wynieść 690 sztuk różnych wersji.

Na życzenie strony polskiej transporter poddano modyfikacjom.

Kosztem redukcji opancerzenia zmniejszono jego masę i wymiary,

zwiększając jednocześnie prędkość pływania.

W związku z koniecznością wykorzystania transportera w Afganistanie, po przeprowadzeniu dodatkowych testów postanowiono zaopatrzyć go w dodatkowe opancerzenie.