Rośnie poziom zagrożenia pożarowego w polskich lasach. Alerty trzeciego, najwyższego stopnia wydano dla jednej trzeciej nadleśnictw w naszym kraju: przede wszystkim w Wielkopolsce, Warmii, Mazurach i województwie świętokrzyskim.

Z mapy umieszczonej na stronie Instytutu Badawczego Leśnictwa wynika, że alertem o dużym zagrożeniu pożarowym objęto niemal całe woj. zachodniopomorskie, woj. lubuskie, południe Wielkopolski, północ Dolnego Śląska, pogranicze woj. śląskiego i łódzkiego, woj. świętokrzyskie, południe woj. lubelskiego, północ Mazowsza i Kujaw, południe Podlasia oraz wschód Warmii i Mazur.

Na pozostałym obszarze kraju obowiązuje w większości średni poziom zagrożenia pożarowego. Tylko dla południa Polski nie wydano żadnego alertu.

Prognoza zagrożenia pożarowego jest wykonywana w 42 strefach prognostycznych na podstawie pomiarów wilgotności ściółki sosnowej, wilgotności względnej powietrza oraz opadów i określa możliwość wystąpienia pożaru w dniu jej wykonania. Pomiary meteorologiczne prowadzone są dwa razy dziennie w kilku miejscach każdej ze stref.

Prognoza jest wykonywana przez Lasy Państwowe w okresie zagrożenia pożarowego - od 1 marca do 30 września.