Ministerstwo Aktywów Państwowych przejmuje od resortu infrastruktury komórki organizacyjne oraz pracowników obsługujących dział łączność - wynika z opublikowanych w sobotę rozporządzeń Rady Ministrów. Zgodnie z ustawą o działach, dział łączność obejmuje sprawy poczty.

W sobotę w Dzienniku Ustaw opublikowano dwa rozporządzenia Rady Ministrów dotyczące przekształceń resortów infrastruktury oraz aktywów państwowych.

Jak czytamy w rozporządzeniu odnoszącym się do resortu infrastruktury, przekształcenie polega na "na wyłączeniu z dotychczasowego Ministerstwa Infrastruktury, obsługującego sprawy działów łączność, transport, żegluga śródlądowa, gospodarka morska i rybołówstwo, komórek organizacyjnych obsługujących sprawy działu łączność oraz pracowników obsługujących sprawy tego działu".

Z kolei w drugim rozporządzeniu dotyczącym resortu aktywów państwowych wskazano, że jego przekształcenie polega na "włączeniu do dotychczasowego Ministerstwa Aktywów Państwowych, obsługującego sprawy działów aktywa państwowe i gospodarka złożami kopalin, komórek organizacyjnych obsługujących sprawy działu łączność oraz pracowników obsługujących sprawy tego działu z dotychczasowego Ministerstwa Infrastruktury".

Zgodnie z ustawą o działach administracji rządowej z 1997 roku, dział łączność obejmuje sprawy poczty.

Obecnie resortem aktywów państwowych kieruje Jacek Sasin.