Po negocjacjach Ministerstwo Zdrowia zobowiązało się znowelizować ustawę o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Wiceminister Adam Fronczak poinformował, że szefowa resortu Ewa Kopacz wystąpiła do ministra finansów o wydanie pieniędzy z rezerwy celowej z przeznaczeniem na ratownictwo medyczne.

Przewodniczący Krajowej Sekcji Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ "S" Jacek Szarek pytany o to, na jak długo akcja protestacyjna zostaje zawieszona powiedział, że na razie terminem takim jest połowa sierpnia.

Znowelizowana ma też być ustawa o organizacji nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej i pielęgniarskiej. Pozwoli to na świadczenie tego rodzaju usług, w ramach odrębnych kontraktów z NFZ, również lekarzom Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ), jak i placówkom udzielającym pomocy w zakresie ratownictwa medycznego.

Resort planuje realizację wielu inwestycji, które zostaną sfinansowane z funduszy unijnych na lata 2007-2013 w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Ministerstwo chce m.in. kupić ok. 600 ambulansów za ponad 46 mln euro i zmodernizować szpitalne oddziały ratunkowe oraz rozbudować lądowiska dla śmigłowców (ponad 113 mln euro). Resort planuje też rozbudować i wyposażyć centra urazowe (ponad 34 mln euro) i budowę oraz remont baz lotniczego pogotowia ratunkowego (17 mln euro).