Polski Związek Piłki Nożnej złożył do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Miałoby ono polegać na naruszeniu tajemnicy skarbowej i służbowej. Działacze PZPN uważają, że funkcjonariusze publiczni mogli działać na niekorzyść wiarygodności finansowej i publicznego wizerunku związku.

Według PZPN w piątek do publicznej wiadomości przedostały się informacje, które dotyczą postępowania, prowadzonego wobec związku przez organy podatkowe i organy kontroli skarbowej. Upubliczniono między innymi dane o wysokości zobowiązań związku, przy czym podana kwota była niezgodna z rzeczywistością, oraz o czynnościach dokonanych i zamierzonych przez organy kontroli skarbowej. Wszystkie te informacje objęte są tajemnicą skarbową.

W poniedziałek rano Izba Skarbowa w Warszawie zablokowała część środków, zgromadzonych na kontach Polskiego Związku Piłki Nożnej z powodu zalegania przez piłkarską centralę z podatkami. Kilka godzin później PZPN uregulował należność, ale zapowiedział odwołanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.