Od kilku miesięcy funkcjonariusze służb mundurowych prowadzą akcję protestacyjną. Do tej pory rozmowy z rządzącymi nie przyniosły przełomu. Jakie są postulaty funkcjonariuszy i co na to MSWiA?

Policyjni związkowcy wystąpili do strony rządowej z sześcioma postulatami. Podczas negocjacji w części punktów udało się dojść do porozumienia, ale - jak podkreślił w uchwale Zarząd Główny NSZZ Policjantów - oferta MSWiA okazała się niewystarczająca. Dlatego też podjęto decyzję, że nie może to być podstawą do zawieszenia protestu, a nad pełnym porozumieniem trzeba jeszcze popracować.

Strona rządowa wskazała na możliwość spełnienia w pewnym zakresie 4 z 6 postulatów:

- nadgodzin płatnych w 100%;

- wzrostu uposażeń w 2019 roku w dwóch turach od 1 stycznia i od 1 lipca (łącznie 610 zł);

- 100% wynagrodzenia za L4 dla funkcjonariuszy "pierwszej linii"

- zdjęcia cenzury wiekowej 55 lat przy nabywaniu praw emerytalnych.


Mundurowi chcą spełnienia 6 postulatów:

1. Przyznanie dodatkowych pieniędzy na podwyżki - 650 złotych na każdego funkcjonariusza od 1 stycznia 2019 i 500 złotych - od 1 stycznia 2020 roku.

ODPOWIEDŹ MSWiA: Od 1 stycznia 2019 r. w ramach podwyżek z Programu Modernizacji Służb Mundurowych policjanci, strażacy, strażnicy graniczni i funkcjonariusze SOP otrzymają średnio o 309 zł podwyżki na etat, a pracownicy cywilni o 300 zł. MSWiA proponuje kolejne podwyższenie uposażeń funkcjonariuszy od 1 lipca 2019 r. - przeciętnie o 253 zł na etat.


2. 

Rozpoczęcie prac nad prawem, które przywróci dawny system emerytalny, który obowiązywał do 13 grudnia 2012 roku. Obecnie policjanci mają prawo do świadczenia emerytalnego po 25 latach służby i po 55. roku życia. 

ODPOWIEDŹ: Przedstawiciele resortu chcą zrezygnować z wymogu ukończenia 55. roku życia potrzebnego do przejścia na emeryturę. Długość pracy ma pozostać niezmieniona (25 lat). I na taką propozycję Zarząd Główny NSZZ Policjantów przystał podczas posiedzenia 24 września 2018 roku.

3. Odmrożenie waloryzacji pensji. 

ODPOWIEDŹ: Ministerstwo nie odpowiedziało na ten postulat.

4. Wprowadzenie pełnej odpłatności za nadgodziny i służbę w dni wolne od pracy. Chcą także, by system bilansowania nadgodzin pozostał kwartalny i by zostali nim objęci zostaną nim wszyscy policjanci

ODPOWIEDŹ: MSWiA zadeklarowało, że od nowego roku funkcjonariusze będą mieli pełnopłatne nadgodziny.

5. Zrównanie statusu emerytalnego funkcjonariuszy przyjętych do służby po 1 stycznia 1999 roku, z tymi przyjętymi przed tą datą. 

ODPOWIEDŹ: Ministerstwo nie odpowiedziało na ten postulat.

6.Przywrócenie pełnej wypłaty za czas zwolnienia lekarskiego nieprzekraczającego 30 dni. 

ODPOWIEDŹ: Resort spraw wewnętrznych zadeklarował spełnienie tego postulatu.

 Niezależny Samorządny Związek Policjantów podkreśla, że od spełnienia tych wszystkich postulatów uzależniona jest sytuacja służb mundurowych w Polsce.


Uchwała nr 113/VII/2018 ZG NSZZ Policjantów z 24 września 2018 r.


Odpowiedź szefa MSWiA Joachima Brudzińskiego


(ag)