Ministerstwo rodziny i pracy ostrzega przed błędami, które coraz częściej pojawiają się we wnioskach o 500 złotych na dziecko. Przede wszystkim źle wpisujemy adres, pomijamy PESEL i niektórych członków rodziny. Do tej pory Polacy złożyli już przez internet 250 tys. wniosków w programie "500 plus".

Błąd numer jeden, który popełniamy wypełniając wnioski o 500 złotych, pojawia się w miejscu, gdzie musimy wypisać członków rodziny. Bardzo często rodzic, który wypełnia wniosek, wpisuje tylko siebie i dziecko, na które chce pieniądze. Pomija zaś drugiego rodzica i na przykład pierwsze dziecko, na które świadczenie nie przysługuje.

Wszystkie dzieci, które mam na utrzymaniu, muszę w tym składzie wymienić, nie tylko te, na które ubiegam się o świadczenia. To jest największy, najczęstszy błąd, bez którego korekty nie da się wydać decyzji - przypomina Olgierd Podgórski z ministerstwa rodziny i pracy.

Kolejne najczęstsze błędy to pomijanie numerów PESEL we wniosku i wpisywanie zamiast naszego adresu zamieszkania - adresu zameldowania.

Co zrobić, jeśli źle wypełniliśmy wniosek?

Jeżeli składaliśmy dokument przez internet i teraz zorientowaliśmy się, że popełniliśmy błąd, to musimy raz jeszcze wypełnić wniosek. Musimy to zrobić dokładnie tak samo i tą samą drogą, jak za pierwszym razem. Składając przykładowo za pośrednictwem bankowości elektronicznej, proszę jeszcze raz złożyć wniosek przez bankowość elektroniczną - tłumaczy Podgórski.

Urząd zorientuje się, że jeżeli złożyliśmy dwa wnioski, to jeden z nich jest korektą.

Jeżeli wniosku nie poprawimy sami, a mamy w nim błąd, to urzędnicy sami się do nas zgłoszą. W pierwszej kolejności wyślą nam maila z informacją.

Najważniejsze punkty programu 500+

- świadczenie wychowawcze przysługuje każdemu na drugie i każde kolejne dziecko - bez kryterium dochodowego;

- świadczenie na pierwsze dziecko przysługuje wtedy, kiedy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 800 złotych; jeśli dziecko jest niepełnosprawne kryterium rośnie do 1200 złotych;

- świadczenie wypłacane jest do momentu osiągnięcia przez dziecko 18 lat;

- 500 złotych - to kwota, od której nie będą odprowadzane żadne składki;

- w rodzinach po rozwodzie świadczenie przysługuje temu z rodziców, który z dzieckiem zamieszkuje;

- zasada "kto pierwszy ten lepszy": obowiązuje w przypadku, gdy po rozwodzie prawo do opieki ma oboje rodziców - świadczenie wychowawcze będzie wypłacane temu, kto pierwszy złoży wniosek;

- prawo do świadczenia będzie ustalane na 1 rok;

- program dotyczy na takich samych zasadach dzieci adoptowanych, jak i biologicznych.

(mpw)