Jakie są plany Ministerstwa Spraw Zagranicznych na rozpoczynający się właśnie rok? W ubiegłym roku dyplomaci zajmowali się kwestią rosyjskiego embarga na polskie produkty żywnościowe, wetem wobec rozmów o nowym partnerstwie Unia-Rosja i falą pozwów Powiernictwa Pruskiego, dotyczących zwrotu utraconych po wojnie majątków.

Z jakimi problemami zmierzą się dyplomaci w 2007 ? Piłka nie jest po naszej stronie boiska - usłyszał reporter RMF FM Krzysztof Zasada, który nakreślił scenariusz na najbliższe 12 miesięcy: