24 października Rada Ekonomistów; trzy dni później – Rada Gabinetowa. Prezydent Lech Kaczyński wyznaczył daty spotkań w związku ze światowym kryzysem ekonomicznym.

Jeżeli chodzi o naszą giełdę, trudno było się spodziewać, że nie będzie żadnych efektów tego, co się zdarzyło w innych częściach świata. Ale ja jestem głęboko przekonany, że polska gospodarka wyjdzie z tego w miarę obronną ręką - powiedział prezydent w Lublinie. Posłuchaj:

Prezydent pierwotnie zwołał na 23 października Radę Gabinetową dotyczącą bieżącej sytuacji gospodarczej. Gdy jednak okazało się, że posiedzenie Rady odbyłoby się bez premiera, który w tym czasie ma zaplanowaną wizytę w Chinach, Kancelaria Prezydenta postanowiła zmienić termin spotkania.

Zdaniem prezydenta zwołanie Rady Gabinetowej jest potrzebne nie tylko z uwagi na kryzys na światowych rynkach, ale też w związku z koniecznością omówienia innych spraw, dotyczących m.in. służby zdrowia.