Prezydent Lech Kaczyński podpisał ustawę o Karcie Polaka. Karta wprowadza ułatwienia i przywileje dla Polaków, zamieszkałych na Wschodzie. Umożliwia im miedzy innymi wielokrotne przekraczanie granicy, dostęp do polskich szkół i uczelni oraz ułatwienia w uzyskiwaniu stypendiów.

Karta prowadza też istotny zapis o refundacji kosztów wizy. Osoba która otrzyma Kartę Polaka, będzie miała także prawo do podejmowania pracy i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Polski

Adresatem ustawy są Polacy zamieszkali na Wschodzie, nie mający możliwości posiadania podwójnego obywatelstwa.

Karta Polaka może być przyznana osobie, która m.in. wykaże co najmniej bierną znajomość języka polskiego oraz w obecności konsula złoży pisemną deklarację przynależności do

narodu polskiego.

Osoba ta ma też wskazać, że co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej lub posiadało polskie obywatelstwo, bądź wykazać swoją działalność na rzecz kultury polskiej lub polskiej mniejszości.

Karta Polaka będzie ważna przez 10 lat od momentu jej przyznania i może być przedłużana na wniosek zainteresowanej osoby.