Lech Kaczyński podpisał wieczorem nowelizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, która zakłada że od przyszłego roku becikowe w wysokości 1 tys. zł otrzymają wszystkie matki, niezależnie od dochodu.

Nowelę wniosła Liga Polskich Rodzin; przepisy umożliwiają także gminom przyznawanie becikowego.

Pod koniec grudnia prezydent podpisał inną nowelizację tej ustawy, która również przewiduje wypłatę 1 tys. zł jednorazowego dodatku za urodzenia dziecka, ale tylko mamom, których dochód w rodzinie na osobę nie przekracza 504 zł, a w rodzinach z dzieckiem niepełnosprawnym - 583 zł.