Prezydent Lech Kaczyński podpisał wczoraj dwie ustawy: medialną oraz o świadczeniach rodzinnych. Podpisana ustawa o tzw. "becikowym" przewiduje, że od 2006 r. 1 tys. zł otrzymają matki tylko z najuboższych rodzin.

Decyzję w sprawie podpisania drugiego projektu ustawy, który zakłada, że becikowe otrzymają wszystkie matki, prezydent podejmie w styczniu.

Ustawa medialna otwiera drogę do powstania 5-osobowej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Nowych członków wybiorą już w pierwszych dniach 2006 r. prezydent, Sejm i Senat.