Prezydent Olsztyna został zatrzymany przez policję. Sąd okręgowy w Białymstoku zdecydował o tymczasowym aresztowaniu Czesława Jerzego Małkowskiego na trzy miesiące. Przed osadzeniem w areszcie polityk został poddany rutynowym badaniom lekarskim w jednym z olsztyńskich szpitali. Małkowski podejrzany jest o molestowanie seksualne podwładnych oraz o gwałt na jednej z kobiet.

Małkowski został zatrzymany na terenie Olsztyna, ale nie w swoim domu. Policja poinformowała, że prezydent sam zadzwonił na komendę i podał miejsce swojego pobytu.

Sąd okręgowy zmienił decyzję sądu pierwszej instancji, który oddalił prokuratorski wniosek o areszt, a zastosował wobec samorządowca jedynie zakaz zajmowania stanowiska prezydenta Olsztyna. Prokuratura uważała jednak, że istnieje obawa matactwa ze strony mężczyzny.

Gdy w mediach pojawiły się zarzuty o molestowanie seksualne podwładnych, urzędnik zaprzeczał. Sprawa trafiła do Białegostoku z prokuratury olsztyńskiej, gdyż ta złożyła wniosek o jej wyłączenie ze względu na możliwość pojawienia się ewentualnych zarzutów o brak bezstronności.