PO i PSL porozumiały się w sprawie wymiany prezesów w KRUS i agencjach rolnych - informuje "Rzeczpospolita". Zmiany nastąpią w najbliższych dniach. Najdalej w ciągu dwóch tygodni - potwierdza Eugeniusz Grzeszczak, minister z Kancelarii Premiera.

Z informacji dziennika wynika, że minister Sawicki już w zeszłym tygodniu wysłał do Donalda Tuska wniosek o odwołanie szefa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Jacka Dubińskiego. Jego miejsce zajmie najprawdopodobniej dotychczasowy wiceprezes tej instytucji Władysław Łukasik.

Sawicki potwierdza, że zwróci się do premiera o odwołanie ze stanowiska Leszka Droździela, prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Agencja odpowiada za wypłatę rolnikom unijnych dopłat. Politycy koalicji uważają, że sytuacja w ARiMR wymaga natychmiastowych zmian personalnych.

Szykowana jest zmiana nie tylko w agencji restrukturyzacji, ale też na stanowiskach prezesów Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Agencji Rynku Rolnego. Personalne trzęsienie ziemi czeka także Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.