Po awarii trakcji pociągi w kierunku Berlina, Wrocławia i Katowic są holowane przez lokomotywy spalinowe aż do miejsc, gdzie sieć działa. Awaria nastąpiła w kolejowej nastawni w czasie remontu.

Pociągi mają opóźnienia, awaria ma być naprawiona za mniej więcej cztery godziny.