Urząd Zamówień Publicznych znalazł kilka błędów proceduralnych i komisja musiała unieważnić przetarg na auta dla pięciu komend wojewódzkich. Sprawa jest poważna, dotyczy prawie czterystu policyjnych radiowozów za 25 milionów złotych.

Pieniądze mogą przepaść jeśli nie zostaną wykorzystane do końca roku, ale jest nadzieja - komendy organizują nowe przetargi - powiedziała nam Ewa Olkiewicz z wielkopolskiej policji: