Polska nie potrafi wykorzystywać unijnych pieniędzy. Jak dowiedziała się nasza korespondentka, do tej pory Polsce wypłacono mniej niż jedną siódmą z 714 milionów euro zaakceptowanych przez Komisję Europejską na projekty dotyczące transportu i ochrony środowiska.

Jutro do Polski przyjeżdża z wizytą Michel Barnier - komisarz do spraw polityki regionalnej. Kwestia wykorzystania pieniędzy unijnych będzie jednym z głównych tematów rozmów z przedstawicielami polskiego rządu. Barnier przyznał, że jest problem w konkretnej realizacji projektów.

Komisja Europejska zaaprobowała w ciągu dwóch ostatnich lat 35 projektów na łączną sumę 714 milionów euro. Chodzi tu o pieniądze na budowę autostrad, czy oczyszczalni ścieków.

Dlaczego więc do Polski pieniądze jeszcze nie trafiły? Nieumiejętne przygotowywanie projektów, długie i skomplikowane procedury przetargowe oraz niewydolność naszej administracji publicznej.

21:50