Każdy Polak traci rocznie już ok. 1,3 tys. złotych wskutek wypadków drogowych. O sprawie alarmuje "Gazeta Wyborcza".

W 2013 r. wypadki drogowe i kolizje kosztowały Polskę w sumie 49,1 mld złotych. Takie szokujące szacunki przedstawia najnowszy raport Instytutu Badawczego Dróg i Mostów (IBDiM), który od 2012 r. zaczął szacować koszty wypadków drogowych na zlecenie rządowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Jak wskazują analitycy IBDiM, straty z powodu zdarzeń drogowych w 2013 r. stanowiły niemal 3 proc. PKB Polski, podczas gdy na świecie wahają się w granicach 1,5-2 proc. PKB. 

Z raportu przygotowanego dla rządu Rady wynika, że dwie trzecie tych gigantycznych kosztów wypadków i kolizji obciąża budżet państwa. A to oznacza, że poprawiając stan bezpieczeństwa na drogach, rząd zaoszczędziłby miliardy złotych na opiece lekarskiej, świadczeniach społecznych lub wydatkach na interwencje - podkreśla dziennik. 

Więcej na ten temat w najnowszym wydaniu "Gazety Wyborczej".