​Zwrot pieniędzy z unijnej kasy. Ponad 25 milionów euro trafi do polskich rolników. To niewykorzystane środki wygospodarowane w ramach unijnej Wspólnej Polityki Rolnej.

Komisja Europejska poinformowała o opublikowaniu rozporządzenia w tej sprawie. Łącznie Bruksela przekaże europejskim producentom 435 milionów euro.

To kwota, o jaką zostały pierwotnie pomniejszone dopłaty bezpośrednie dla rolników ze względu na konieczność utworzenia unijnej rezerwy kryzysowej.

Z rezerwy jednak nie trzeba było korzystać. Teraz będzie można zwrócić pieniądze tym rolnikom, których dopłaty zostały pomniejszone. Chodzi o większe gospodarstwa, które otrzymują dopłaty powyżej 2 tys. euro. Największe zwroty otrzymają rolnicy z Francji, Niemiec i Hiszpanii.

(łł)