"Drogówka" w straży miejskiej to pomysł warszawskich strażników, o którym poinformowała wiceprezydent miasta Renata Kaznowska. Miałoby to usprawnić działanie stołecznej straży miejskiej. Choć - jak podkreślają pomysłodawcy - to tylko projekt i jeszcze nie wiadomo, czy taka "drogówka" powstanie.

Strażnicy miejscy z "drogówki" mieliby zajmować się wykroczeniami w ruchu drogowym popełnianymi przez kierowców na obszarach wydzielonych Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Warszawie.

"To tylko i wyłącznie projekt"

O projekcie powołania "drogówki" w straży miejskiej poinformowała wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska w odpowiedzi na interpelację jednego z radnych.

Kaznowska napisała, że "kierownictwo Straży Miejskiej miasta stołecznego Warszawy rozważa wydzielenie specjalnej struktury organizacyjnej". W jej skład mieliby wejść strażnicy zajmujący się wykroczeniami popełnianymi przez kierowców "w ruchu drogowym na obszarach wydzielonych SPPN w Warszawie".

Informację tę potwierdził rzecznik straży miejskiej Sławomir Smyk. "Na razie jest to tylko i wyłącznie projekt, w tej chwili nie jestem w stanie odpowiedzieć, czy i kiedy powstanie tzw. drogówka w straży miejskiej" - powiedział PAP.

Wyjaśnił, że oprócz tego, że "obecnie strażnicy miejscy współpracują z ZDM w sprawie kontroli SPPN, to w poszczególnych oddziałach są referaty, które zajmują się sprawami dotyczącymi nieprawidłowości w parkowaniu na terenie naszego miasta".

Tysiące mandatów, wniosków i pouczeń

Od 1 stycznia do 29 grudnia 2021 r. funkcjonariusze straży miejskiej wydali 9 747 nakazów usunięcia pojazdu z drogi z powodu tamowania ruchu lub zagrażających bezpieczeństwu oraz w 15 369 przypadkach zastosowali urządzenia do blokowania kół pojazdu.

W tym samym okresie za parkowanie pojazdów w miejscu zabronionym strażnicy nałożyli 15 828 mandatów karnych, sporządzili 341 wniosków o ukaranie do sądu oraz pouczyli 21 202 sprawców wykroczeń.

W latach 90. Warszawa miała kilka straży miejskich

Straż Miejska w Warszawie ma XVII-wieczne tradycje, w obecnym kształcie istnieje od 1991 roku. "8 listopada 1991 r. na Placu Bankowym 120 jej funkcjonariuszy złożyło ślubowanie władzom państwowym, samorządowym i społeczeństwu" - informuje stołeczna straż miejska.

W latach 1994-1998, poza Strażą Miejską miasta stołecznego Warszawy działały też straże utworzone dodatkowo przez niektóre gminy - Białołęka (od października 1994 r. do grudnia 1998 r.), Centrum (od czerwca 1995 r. do grudnia 1998 r.) i Targówek (października 1994 r. do grudnia 1998 r.). Dopiero od 1999 roku w całej stolicy działa jedna straż.