Aż 96 procent Polaków chce powrotu lekarzy pediatrów do POZ – wynika z badania przeprowadzonego przez CBOS. Zostało ono zlecone przez Polskie Towarzystwo Pediatryczne, Federację Towarzystw Pediatrycznych i 111 stowarzyszeń rodziców chorych dzieci. Wszyscy chcą zmiany obowiązujących przepisów i powrotu specjalistów pediatrów do podstawowej opieki zdrowotnej.

Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej grupie dwóch tysięcy osób z wyłączeniem środowisk medycznych - zwłaszcza pediatrów i lekarzy rodzinnych. Badanie jest reakcją pediatrów na sprzeciw lekarzy rodzinnych w sprawie zmian, jakie niesie projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Na jego mocy POZ mają stanąć otworem nie tylko dla lekarzy rodzinnych, ale też dla internistów i pediatrów.

Dobro dziecka powinno być bezdyskusyjne - uważa Jarosław Peregud-Pogorzelski wiceprezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego i dodaje, że Polska podpisała w tej sprawie wiele aktów prawnych m.in. Konwencję o Prawach Dziecka. Wiceprezes PTP przytacza tu artykuł 24 konwencji, który mówi, że Polska jest zobowiązana do zapewnienia najlepszego i najwyższego poziomu usług świadczonych na rzecz dzieci. Jego zdaniem projekt nowej ustawy idzie właśnie w tym kierunku, więc nie  powinien być bojkotowany.

Nie można kosztem dzieci dbać o wizerunek jednej grupy zawodowej - mówi. Jarosław Peregud-Pogorzelski uważa, że zmiany w przepisach przyniosą podniesienie poziomu jakości usług medycznych - Jeżeli jest konkurencja, to normalną rzeczą jest zabieganie o jak najlepszą ofertę dla pacjenta.

Dyskusja na temat przyszłych zmian trwa od roku - od śmierci 2,5-rocznej dziewczynki w Skierniewicach. Otwarcie POZ dla pediatrów i internistów budzi jednak wiele kontrowersji - zwłaszcza wśród lekarzy rodzinnych. Lekarze pediatrzy robią co mogą, by przekonać o słuszności swoich racji, osoby decydujące o zmianie obowiązujących przepisów. Wysłali dwa pisma w tej sprawie. Jedno do marszałek Ewy Kopacz, drugie do członków komisji zdrowia z prośbą o poparcie zmian proponowanych w projekcie nowelizacji ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

Równolegle przeprowadzone zostało badanie przez GFK Polonia. Wyniki obu badań pokrywają się.

(j.)