472 tony jedzenia udało się uzyskać podczas tegorocznej Ogólnopolskiej Zbiórki Żywności Podziel się Posiłkiem. Akcja odbyła się w ubiegły weekend. 35 tys. wolontariuszy zbierało jedzenie w 2,5 tys. sklepów na terenie całej Polski. Żywność zostanie przekazana potrzebującym dzieciom.

Wolontariusze zachęcali klientów w sklepach do dzielenia się, pracowali także w magazynach Banków Żywności przy sortowaniu i ważeniu żywności. Zebrane w czasie Zbiórki Żywności Podziel się Posiłkiem artykuły spożywcze zostaną teraz przekazane przez Banki Żywności bezpośrednio do organizacji oraz instytucji społecznych m.in.: szkół, świetlic, domów dziecka, towarzystw przyjaciół dzieci oraz stowarzyszeń charytatywnych, które na co dzień zajmują się dożywianiem dzieci.

Problem niedożywienia dzieci wciąż dotyczy 160 tys. uczniów szkół podstawowych. Taka liczba dzieci mogłaby każdego dnia zapełnić miejsca na trybunach prawie trzech Stadionów Narodowych.

Federacja Polskich Banków Żywności jest organizacją pożytku publicznego, której misją jest przeciwdziałanie marnowaniu żywności oraz zmniejszanie niedożywienia w Polsce. Zrzesza 30 Banków Żywności działających na terenie całego kraju. W 2012 roku Banki Żywności przekazały łącznie ponad 68 tysięcy ton artykułów spożywczych pochodzących od producentów, dystrybutorów, z unijnego programu PEAD, a także ze zbiórek żywności i wyklikajzywność.pl. Były to głównie podstawowe produkty spożywcze, jak mleko, sery, mąka, makarony, a także napoje, przetwory mleczne. Pomoc trafiła do jadłodajni, ośrodków wsparcia, najuboższych rodzin i dzieci w całym kraju.