Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało, że daje polskim szkołom możliwość wydawania elektronicznych legitymacji - takich, jakie mają teraz tylko studenci. Teraz plastiki - podobne do kart kredytowych - dostaną też uczniowie liceów, gimnazjów, podstawówek, a nawet przedszkolaki.

Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało, że daje polskim szkołom możliwość wydawania elektronicznych legitymacji - takich, jakie mają teraz tylko studenci. Teraz plastiki - podobne do kart kredytowych - dostaną też uczniowie liceów, gimnazjów, podstawówek, a nawet przedszkolaki.
zdjęcie ilustracyjne /Darek Delmanowicz /PAP

Nowe rozporządzenie MEN - podpisane przez wiceminister edukacji Marzenę Machałek - dotyczy świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

Szkoły będą miały teraz możliwość wydawania uczniom i słuchaczom legitymacji szkolnych w postaci papierowej (jak dotychczas) lub w postaci elektronicznej. Dwie formy legitymacji przedszkolnych, czyli papierową i elektroniczną, przewidziano także dla dzieci niepełnosprawnych chodzących do przedszkola.

Legitymacje elektroniczne będą miały formę plastikowych kart wielkości karty kredytowej. Ta szkolna będzie miała kolor różowy ("przechodzący w łososiowy" - precyzuje MEN), a przedszkolna będzie pomarańczowo-niebieska.

Nowa legitymacja szkolna będzie przypominać tę studencką: może zawierać interfejs bezstykowy, co umożliwi kodowanie na niej dodatkowych usług, np. biletu miesięcznego. Ważność legitymacji będzie poświadczana za pomocą umieszczanej na niej holograficznej naklejki.

Na awersie karty będzie umieszczone zdjęcie ucznia, jego imię i nazwisko, data urodzenia, numer PESEL, adres zamieszkania oraz nazwa i adres szkoły. W prawym rogu znajdzie się symbol mikroskopu. Taki sam awers będą miały legitymacje dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych, policealnych i dla dorosłych.

Na rewersie będzie informacja o uprawnieniu posiadacza legitymacji do ulg przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego. Pod nią będzie osiem miejsc na naklejki holograficzne.

Ważność legitymacji dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych będzie poświadczana co roku do 30 września, dla uczniów szkół policealnych i dla słuchaczy szkół dla dorosłych dwa razy do roku: do 1 marca i do 30 września.

Karty - legitymacje przedszkolne dla dzieci niepełnosprawnych będą miały inny awers i rewers. Na awersie znajdzie się imię i nazwisko dziecka, data urodzenia, adres zamieszkania oraz nazwa i adres przedszkola. Na rewersie będzie informacja o uprawnieniach do ulg na przejazdy i cztery miejsca na naklejki holograficzne.

Jaki będzie koszt wprowadzenia plastikowych legitymacji?

A ile ma kosztować wprowadzenie plastikowych legitymacji w polskich szkołach? Koszty finansowe związane z wydaniem e-legitymacji uczniom i słuchaczom - około 17 złotych za egzemplarz - będą leżały po stronie organów prowadzących szkoły. Organy prowadzące zainteresowane wydaniem e-legitymacji będą rezerwowały w swoich budżetach środki finansowe na ten cel. Wydawanie e-legitymacji nie będzie obligatoryjne, nie można więc przewidzieć, a nawet oszacować, ile szkół w tym roku i w latach następnych zdecyduje się wydać takie legitymacje - informuje resort edukacji.

Nowe rozporządzenia zawiera też nowe wzory papierowych legitymacji szkolnych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Awers tych druków nie będzie się różnił od obecnie używanych w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Na rewersie nowego wzoru legitymacji papierowej będzie informacja o uprawnieniu do ulg na przejazdy i osiem miejsc na poświadczenie ważności.

Obecnie używane papierowe legitymacje szkolne mają mniej miejsc - tylko sześć - na poświadczenie ważności. Zwiększenie ich liczby jest związane z wydłużeniem nauki w szkołach podstawowych z sześciu do ośmiu lat. Uczniowie, którzy w czerwcu tamtego roku skończyli klasę szóstą i we wrześniu rozpoczęli naukę w klasie siódmej, musieli dostać nowe legitymacje.

Ministerstwo opublikowało także wzory świadectw szkolnych promocyjnych i świadectw ukończenia 8-letniej szkoły podstawowej, 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum, branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia oraz wzory zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Te ostatnie są dwa: dla uczniów, którzy będą zdawać w latach szkolnych 2018/2019 - 2020/2012 oraz dla uczniów zdających od roku szkolnego 2021/2022. Wiąże się to z tym, że ci pierwsi będą zdawali mniej egzaminów. Opracowano także nowy wzór świadectwa dojrzałości.

(ak)