Centrum Informacyjne Sejmu poinformowało, że odwołano sesję Sejmu Dzieci i Młodzieży, zaplanowane na 1 czerwca. CIS w specjalnym komunikacie podało, że o odwołaniu wydarzenia przesądziły "względy organizacyjne oraz bezpieczeństwo". Dyrektor CIS Andrzej Grzegrzółka oświadczył na Twitterze, że decyzja jest związania z trwającym w Sejmie protestem osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. W Sejmie od 18 kwietnia trwa protest opiekunów osób niepełnosprawnych i ich podopiecznych.

Oto treść komunikatu Centrum Informacyjnego Sejmu:

"Drodzy uczestnicy i uczestniczki XXIV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży,

w związku z bieżącą sytuacją w Sejmie z wielką przykrością musimy poinformować Was o decyzji w sprawie tegorocznej sesji zaplanowanej na 1 czerwca 2018 r. Mając na uwadze względy organizacyjne oraz bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających w budynkach sejmowych, z przyczyn niezależnych od Kancelarii Sejmu, zdecydowano o odwołaniu posiedzenia SDiM. Chcemy, by sesja odbywała się w warunkach pozwalających na zrealizowanie celów edukacyjnych projektu i by uczestnicy SDiM mogli swobodnie poznać siedzibę Sejmu.

Jednocześnie zapewniamy, że na bieżąco będziemy Was informować o wszystkich kolejnych decyzjach podjętych w tej sprawie. Mamy nadzieję, że spotkamy się jesienią.Wszelkie informacje dotyczące SDiM kierowane do jego uczestników przekazywać będziemy za pośrednictwem Facebooka oraz mailowo do każdego z Was."

Sprawę w Popołudniowej rozmowie w RMF FM skomentował Bartosz Kownacki. Nikt z nas nie jest zadowolony, że nie będzie tego wydarzenia - powiedział gość Marcina Zaborskiego.

W odpowiedzi na decyzje Sejmu, politycy partii opozycyjnych zaproponowali, by spotkania młodzieży nie odwoływać, a zorganizować je w innym miejscu. Do Nowej Soli zaprosił prezydent tego miasta i członek Nowoczesnej Wadim Tyszkiewicz. Pomoc w organizacji wydarzenia w Warszawie zaproponowała z kolei Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Sejm Dzieci i Młodzieży liczy 460 posłów. Organizacja izby wzorowana jest na procedurach obowiązujących w prawdziwym Sejmie, co ma przybliżać uczestnikom zasady polskiego parlamentaryzmu. Debata plenarna oraz poprzedzające ją pracekomisji odbywają się według wcześniej uchwalonej ordynacji wyborczej oraz Regulaminu Sejmu Dzieci i Młodzieży.

Celem sesji jest kształtowanie postaw patriotycznych, rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej, upowszechnianie wiedzy o miejscach pamięci i ich znaczeniu dla historii, dziedzictwa i tożsamości lokalnej. Dlatego w tym roku zadaniem uczniów ubiegających się o mandat dziecięcego posła było podjęcie działań zmierzających do zwiększenia znaczenia pamięci historycznej w społeczności lokalnej.

Inauguracyjna sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży odbyła się 1 czerwca 1994 roku z inicjatywy Kancelarii Sejmu oraz Janiny Ochojskiej - prezesa Polskiej Akcji Humanitarnej. W ławach Sali Plenarnej Sejmu zasiedli wtedy posłowie i posłanki wyłonieni w konkursie dla uczniów szkół podstawowych i średnich.

Było to pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Europie, które ma już swoje liczne odpowiedniki w innych krajach. Obecnie dziecięco-młodzieżowe parlamenty działają m.in. w: Portugalii, Francji, Wielkiej Brytanii, Finlandii i Czechach.

Tematem pierwszej sesji SDiM była wojna jako zagrożenie szczęśliwego dzieciństwa. Zagadnienie to stanowiło odpowiedź na trwające wówczas działania wojenne na terenie byłej Jugosławii, które przerodziły się w najbardziej krwawy konflikt w Europie od zakończenia II wojny światowej. Te dramatyczne wydarzenia pociągnęły za sobą śmierć i cierpienie wielu niewinnych ludzi - w tym także dzieci. Nie dziwi więc fakt, że właśnie tej materii poświęcono pierwsze obrady SDiM. Ogłoszono wówczas "Apel przeciwko wojnie w byłej Jugosławii".

(nm)