Porównanie Zosi z Telimeną w „Panu Tadeuszu" albo sytuacja ludzi starych we wsi Lipce w „Chłopach” Reymonta. To tematy do wyboru na tegorocznej pisemnej maturze z języka polskiego na poziomie podstawowym. Przecieków nie było. Tak przynajmniej podaje Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Na poziomie rozszerzonym natomiast uczniowie zmagali się z trenami Jana Kochanowskiego. Alternatywnym tematem był opis toposu drogi na podstawie fragmentu powieści „Kamień na kamieniu” Wiesława Myśliwskiego. Do dzisiejszego, obowiązkowego egzaminu z języka polskiego przystąpiło ponad 440 tysięcy maturzystów z ponad ośmiu tysięcy szkół ponadgimnazjalnych.

Matura bez wpadek

Żadnych sygnałów o nieprawidłowościach nie odebrałem, więc żyję w przekonaniu, że wszystko poszło dobrze - powiedział reporterce RMF FM szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Z Krzysztofem Konarzewskim rozmawiała Kamila Biedrzycka. Posłuchaj jej relacji:

Klucz do matury kluczem do sukcesu

Najwięcej kontrowersji wśród maturzystów wciąż budzi jednak klucz odpowiedzi. To schemat, według którego sprawdzane są prace maturalne. Według uczniów to dodatkowe utrudnienie, bo nie mogą bazować na własnej wiedzy, lecz muszą myśleć tokiem rozumowania egzaminatorów. Z maturzystami z VIII Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu rozmawiał reporter RMF FM Adam Górczewski:

Reporterka RMF FM Kamila Biedrzycka dowiedziała się nieoficjalnie, że niestety nie ma możliwości zniesienia kontrowersyjnego, maturalnego klucza. Schemat narzuca formę prac: wypracowanie musi mieć minimum 250 słów, musi składać się z co najmniej trzech części, każdej rozpoczynającej się od akapitu. Tak wygląda podstawowa wersja klucza, bowiem dopiero po przeczytaniu dwóch tysięcy prac, komisje uszczegółowią, które odpowiedzi można uznać za prawidłowe. Mirosław Sawicki z CKE zaznacza, że podstawową zasadą przy sprawdzaniu prac maturalnych jest włączone „myślenie” egzaminatora. Zapewnia także, że napisanie niestandardowych odpowiedzi w wypracowaniach, nie oznacza, że nie będą one uznane jako poprawne.

A to dopiero początek matur…

Maturzyści muszą także przystąpić obowiązkowo do dwóch egzaminów pisemnych – z wybranego języka obcego nowożytnego oraz z jednego wybranego przedmiotu. Abiturienci mogą wybrać, czy chcą zdawać przedmioty obowiązkowe na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Chętni mogą także - obok egzaminów obowiązkowych - zdawać dodatkowo jeden, dwa lub trzy inne, wybrane przez siebie przedmioty spośród szesnastu zaproponowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Sesja egzaminów pisemnych potrwa do 21 maja. Egzaminy ustne przeprowadzane będą do 29 maja.

Aby otrzymać świadectwo dojrzałości maturzyści muszą jeszcze przystąpić do dwóch obowiązkowych egzaminów ustnych - z języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych mają jeszcze obowiązkowe egzaminy pisemne i ustne z języka narodowego. Maturzysta, który nie zda jednego z egzaminów ma prawo do poprawki w okresie od sierpnia do września tego roku.

Obok nowych matur nadal przeprowadzane są "stare matury". Prawo do zdawania egzaminu dojrzałości według reguł sprzed lat mają osoby, które ukończyły ośmioklasową szkołę podstawową. Tegoroczni maturzyści, którzy 5 i 6 maja mają pisać "stare matury", to absolwenci szkół dla dorosłych.

Harmonogram egzaminów maturalnych:

4 maja język polski
5 maja język angielski
6 maja język włoski
wiedza o społeczeństwie
7 maja język niemiecki
8 maja geografia
łacina i kultura antyczna
11 maja biologia
wiedza o tańcu
12 maja historia
13 maja matematyka
14 maja fizyka i astronomia
historia sztuki
15 maja chemia
historia muzyki
18 maja język rosyjski
kultura Hiszpanii
19 maja język francuski
20 maja języki mniejszości narodowych (białoruski, litewski i ukraiński) oraz język kaszubski
filozofia
21 maja język hiszpański
informatyka