Flisacy z Pienin oficjalnie zakończyli sezon turystyczny. Nie mają powodów do niezadowolenia. Tego lata przełomem Dunajca przewieźli 250 tysięcy turystów. To znacznie lepszy wynik niż we wcześniejszych latach.

Mijający sezon był dobry. Gdyby warunki pogodowe były lepsze, to wynik przewozu turystów byłby z pewnością wyższy - stwierdził Jan Sienkiewicz, prezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Flisaków Pienińskich.

Przeprawa rozpoczyna się w Sromowcach-Kątach i ma dwa warianty: krótszy - do Szczawnicy i dłuższy - do Krościenka. Trasa do Szczawnicy ma długość 18 km, a jej pokonanie zajmuje 2 godziny i 15 minut. Spływ do Krościenka trwa 2 godziny i 45 minut i jest o pięć kilometrów dłuższy.

Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich działa od 1934 r. Skupia ponad 900 osób, w tym 500 czynnych zawodowo flisaków. W tym sezonie Dunajcem pływały 242 tratwy.