W bazylice katedralnej św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika na stołecznej Pradze trwają uroczystości pogrzebowe arcybiskupa Henryka Hosera, biskupa seniora diecezji warszawsko-praskiej. Mszy żałobnej przewodniczy metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz.

Liturgię pogrzebową koncelebruje kilkudziesięciu biskupów, m.in. przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki, prymas Polski abp Wojciech Polak, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski bp Artur Miziński, ordynariusz warszawsko-praski bp Romuald Kamiński, były ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej abp Sławoj Leszek Głódź, metropolita lubelski Stanisław Budzik.

 Po liturgii ciało śp. abpa Hosera spocznie w krypcie katedry św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika.

"Był wykwintnym obserwatorem rzeczywistości"

Homilię wygłosił przyjaciel zmarłego - pallotyn, metropolita gdański abp Tadeusz Wojda.

Nazwał w niej abpa Hosera "wykwintnym obserwatorem otaczającej nas rzeczywistości, którą potrafił analizować, trafnie ocenić i rzeczowo o niej mówić". Był też człowiekiem bardzo oczytanym. Obficie korzystał z literatury historycznej i współczesnej dotyczącej dziedzin jego osobistego zainteresowania, ale też tematów bieżących wyzwań i problemów społecznych, etycznych, teologicznych czy pastoralnych - powiedział hierarcha.

Wojda podkreślił, że abp Hoser "był człowiekiem rozkochanym w Słowie Bożym, które nieustannie zgłębiał, mając świadomość, że kapłan - pasterz i przewodnik musi świecić światłem, które czerpie z Pisma Świętego, w przeciwnym razie stanie się ślepym przewodnikiem w ciemnej nocy".

W czasie roku sabatycznego udał się do Ojczyzny Jezusa - Jerozolimy, aby oddać się studium Pisma Świętego. Dzięki temu jego kazania, głębokie i bogate, były zawsze mocno osadzone w Piśmie Świętym - powiedział abp Wojda. Głosił homilie, każdego dnia wydobywając z czytań mszalnych myśli i wskazania, które były prawdziwymi perłami - wspominał. 

Metropolita gdański zwrócił również uwagę na 21-letnią misyjną działalność abpa Hosera. Zaznaczył, że "wobec ogromu potrzeb miejscowej ludności pogrążonej w biedzie podejmował działania jako lekarz, organizując środek medyczny, pozyskiwał lekarstwa, leczył i oferował pomoc sanitarną".

Wiedział, że to właśnie w tych prostych, podstawowych gestach i czynach dobroci wobec najbardziej potrzebujących dokonuje się pierwsza ewangelizacja - zauważył. Misjonarze nazywali go przyjacielem misji, który rozumie misje i wie, jak im pomagać - dodał.

Abp Wojda zaznaczył, że abp Hoser "jako ekspert w zakresie bioetyki i lekarz doskonale rozumiał, czym jest fenomen ludzkiego życie, jaką wartością jest ludzkie ciało czy rodzicielstwo".

Wielokrotnie podkreślał, że każde poczęte życia ma prawo do istnienia, do narodzenia się, bo jest ono największym darem Boga - wspominał abp Wojda. Dodał, że "bronił tej prawdy, nawet jeśli spotykał się z niezrozumieniem i ostrą krytyką jej przeciwników".

Jego głos pozostał na zawsze wyrazistym głosem Kościoła na straży godności człowieka i wartości ludzkiego życia - podsumował.


Arcybiskup Henryk Hoser zmarł wieczorem w piątek 13 sierpnia w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w wieku 78 lat po ciężkiej chorobie.

Henryk Hoser urodził się 27 listopada 1942 r. w Warszawie. W 1960 r. rozpoczął naukę na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie. Studia ukończył w 1966 r. Na kolejne dwa lata pozostał na uczelni jako asystent w Zakładzie Anatomii Prawidłowej. W 1969 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Księży Pallotynów w Ołtarzewie. 8 września 1970 r. złożył pierwszą profesję zakonną i został członkiem Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (pallotynów). Święcenia kapłańskie przyjął 16 czerwca 1974 r. z rąk bpa Władysława Miziołka. Rok później wyjechał na misję do Rwandy.

W 1978 r. założył w Kigali, stolicy Rwandy, Centrum Zdrowia Gikondo, którym kierował przez 17 lat, i Rwandyjską Akcję Rodzinną dla upowszechniania naturalnych metod planowania rodziny. Stał na czele Stowarzyszenia Ośrodków Lekarskich w Kigali i kierował ośrodkiem monitoringu epidemiologicznego AIDS.

W 1994 r. uczestniczył w Synodzie Specjalnym dla Afryki jako ekspert w dziedzinie rozwoju i problemów rodziny. W tym samym roku Jan Paweł II ustanowił go wizytatorem apostolskim w Rwandzie i w krajach ościennych.

Po powrocie do Europy - w latach 1996-2003 - był przełożonym Regii Miłosierdzia Bożego pallotynów we Francji i członkiem Rady Misyjnej Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonnych w tym kraju. Od 2004 r. był przełożonym pallotyńskiej prokury misyjnej w Brukseli i duszpasterzem w strukturach Wspólnoty Europejskiej.

22 stycznia 2005 r. Jan Paweł II mianował Hosera sekretarzem pomocniczym Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów i przewodniczącym Papieskich Dzieł Misyjnych. Nadał mu jednocześnie godność arcybiskupa tytularnego Tepelte - tym samym został pierwszym polskim pallotynem podniesionym do godności arcybiskupa.

24 maja 2008 r. papież Benedykt XVI mianował go biskupem warszawsko-praskim. Po ukończeniu 75 lat, 8 grudnia 2017 r. papież Franciszek przyjął jego rezygnację z urzędu - tym samym przeszedł on na emeryturę. Jego następcą został bp Romuald Kamiński.

W maju 2018 r. papież mianował abpa Hosera specjalnym wizytatorem apostolskim dla parafii w Medjugorje. W ramach KEP od 18 czerwca 2008 r. przewodził pracom Zespołu Ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetycznych.