Możliwość pracy skazanych lub osadzonych przy pracach leśnych w podkarpackich nadleśnictwach zakłada podpisane porozumienie między Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Krośnie i Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Rzeszowie.

Służba Więzienna doskonale zdaje sobie sprawę z roli pracy w procesie resocjalizacji. Blisko 50 proc. osadzonych odbywających karę w podkarpackich jednostkach penitencjarnych jest zatrudnionych - poinformował dyrektor okręgowy SW ppłk Krzysztof Kulczycki. Jak dodał, takie zajęcie uczy sumienności, odpowiedzialności, systematyczności, zmniejsza poziom agresji.

Poprawia także status ekonomiczny rodzin osadzonych chociażby poprzez realizowanie obowiązku alimentacyjnego. To wszystko elementy, które mają ogromny wpływ na powodzenie procesu resocjalizacji - zauważył dyrektor okręgowy SW w Rzeszowie. Podkreślił, że Lasy Państwowe są instytucją, która jest w stanie zaoferować o wiele więcej: projekty edukacyjne, programy resocjalizacyjne, zajęcia kulturalno-oświatowe. 

Z kolei dyrektor krośnieńskiej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Marek Marecki stwierdził, że porozumienie daje podstawę pod wspólne działania podejmowane w terenie przez nadleśniczych i dyrektorów zakładów karnych. Systematyzuje i porządkuje niektóre sprawy i przyczynia się do pogłębienia współpracy, która lokalnie już w niektórych nadleśnictwach się odbywa. Teraz nadszedł moment, aby przenieść te działania na wyższy poziom - wyjaśnił Marecki.

W podkarpackich zakładach karnych przebywa ok. 3 tys. osadzonych. W różnych formach zatrudnienia uczestniczy prawie połowa z nich. Łącznie jednostki penitencjarne z Podkarpacia realizują ok. 70 umów o zatrudnienie osób pozbawionych wolności na rzecz firm i przedsiębiorstw

RDLP w Krośnie nadzoruje działania 26 nadleśnictw gospodarujących na powierzchni ponad 418,3 tys. ha. Lesistość tego obszaru wynosi prawie 40 proc.