Do rozszczelnienia gazociągu z gazem koksowniczym doszło w Kędzierzynie Koźlu w Opolskiem. Na miejscu jest już jednostka ratownictwa chemicznego. Ewakuowano pracowników pobliskiej stacji benzynowej.