​Utrata 20 proc. wynagrodzenia przez osiem miesięcy - taką karę wymierzył Sąd Okręgowy w Opolu za agresywne zachowanie wobec obywateli Ukrainy. 22-letni Bartosz G. wulgarnie obrażał i atakował Ukraińców na terenie kampusu Uniwersytetu Opolskiego. Wyrok jest nieprawomocny.

Zdarzenie miało miejsce pod koniec października ubiegłego roku. Jak ustalono w trakcie śledztwa, Polak przyszedł na teren uniwersytetu w celu wyładowania swojej agresji na jakimkolwiek Ukraińcu, by odegrać się za rzekomy wcześniejszy zatarg z obywatelem tego kraju. 

Ofiarami Bartosza G. stali się trzej młodzi Ukraińcy, którzy siedzieli w samochodzie. Kiedy mężczyzna usłyszał, że rozmawiają po ukraińsku, podszedł do nich, zaczął się wulgarnie odzywać, próbował też uderzyć jednego z nich. W czasie śledztwa przyznał, że zaatakował obcokrajowców, bo nie lubi Ukraińców.

Prokurator oskarżył Bartosza G. o publiczne znieważenie Ukraińców z powodu ich przynależności narodowej i wniósł o wydanie wyroku bez przeprowadzenia rozprawy. 

Sąd przychylił się do wniosku oskarżyciela i wymierzył Bartoszowi G. karę ograniczenia wolności w postaci potrącenia przez osiem miesięcy 20 proc. wynagrodzenia. Kwota ta zostanie przekazana na rzecz skarbu państwa.

(ph)