Z obowiązków domowych Polacy zdecydowanie częściej wolą te niezwiązane ze sprzątaniem: gotowanie, podlewanie kwiatów czy zakupy. Najbardziej nie lubią mycia okien i sprzątania łazienki – wynika z dotyczącego obowiązków domowych badania Kantar.

Wśród ulubionych obowiązków domowych na pierwszym miejscu znalazło się gotowanie. Wskazało je 34 proc. ogółu ankietowanych (49 proc. kobiet i 16 proc. mężczyzn). Drugie miejsce zajęło podlewanie kwiatów. Wskazało je 28 proc. badanych (38 proc. kobiet i 16 proc. mężczyzn). Na trzecim znalazły się codzienne zakupy żywnościowe. Wskazało je 21 proc. badanych (27 proc. kobiet i 14 proc. mężczyzn).

Na kolejnych miejscach są: odkurzanie - 17 proc. wskazań (20 proc. kobiet, 15 proc. mężczyzn), rozwieszanie prania - 16 proc. (25 proc. kobiet, 7 proc. mężczyzn), wyrzucanie śmieci - 14 proc. (11 proc. kobiet, 17 proc. mężczyzn), zmywanie naczyń - 13 proc. (17 proc. kobiet, 9 proc. mężczyzn), wycieranie kurzu - 12 proc. (17 proc. kobiet, 6 proc, mężczyzn), mycie podłóg - 11 proc. (13 proc. kobiet, 8 proc. mężczyzn), sprzątanie łazienki - 9 proc. (13 proc. kobiet, 4 proc. mężczyzn), zmiana pościeli - 9 proc. (15 proc. kobiet, 3 proc. mężczyzn), mycie okien - 6 proc. (7 proc. kobiet, 5 proc. mężczyzn).

Polacy najbardziej nie lubią żadnych obowiązków domowych

Jednocześnie na pytanie, które obowiązki domowe lubią najbardziej, 20 proc. ogółu uczestników badania odpowiedziało: "żadnych". Tak wypowiedziało się 9 proc. kobiet i 31 proc. mężczyzn.

Niemal każde z wymienionych zajęć było częściej wymieniane jako ulubione przez kobiety niż mężczyzn, podczas gdy mężczyźni ze zdecydowanie większą częstością wskazywali, że żadne obowiązki domowe nie zasługują na miano najbardziej przez nich lubianych. Częściej wskazywali oni jedynie na to, że w największym stopniu lubią wyrzucać śmieci - czytamy w opisie wyników.

Najbardziej nie lubimy myć okien

Wśród obowiązków najmniej lubianych na pierwszym miejscu znalazło się mycie okien. Wskazało je 36 proc. ankietowanych (32 proc. kobiet i 39 proc. mężczyzn). Drugie miejsce zajęło sprzątanie łazienki. Wskazało je 30 proc. badanych (28 proc. kobiet i 32 proc. mężczyzn). Na trzecim miejscu znalazło się zmywanie naczyń. Wskazało je 25 proc. badanych (19 proc. kobiet, 31 proc. mężczyzn).

Na kolejnych miejscach są: mycie podłóg - 23 proc. wskazań (22 proc. kobiet i 24 proc. mężczyzn), gotowanie - 18 proc. (11 proc. kobiet i 26 proc. mężczyzn), zmiana pościeli - 18 proc. (15 proc. kobiet i 26 proc. mężczyzn), odkurzanie - 17 proc. (13 proc. kobiet i 20 proc. mężczyzn), wycieranie kurzu - 14 proc. (11 proc. kobiet i 18 proc. mężczyzn), rozwieszanie prania - 12 proc. (7 proc. kobiet i 18 proc. mężczyzn), wyrzucanie śmieci - 12 proc. (11 proc. kobiet i 12 proc. mężczyzn), codzienne zakupy - 7 proc. (6 proc. kobiet i 8 proc. mężczyzn), podlewanie kwiatów - 6 proc. (4 proc. kobiet i 9 proc. mężczyzn), prasowanie - 1 proc. (1 proc. kobiet i 0 proc. mężczyzn).

Mężczyźni - częściej od kobiet - wskazują w niemal każdej wymienionej kategorii, że jest to ich najbardziej nielubiany obowiązek domowy. Kobiety za to częściej nie lubią mycia okien. Jedynie wyrzucanie śmieci jest oceniane zarówno przez kobiety, jak i przez mężczyzn na podobnym poziomie - czytamy w opisie wyników.

Podsumowując wyniki, ekspertka Kantara Anna Trząsalska napisała: Z naszego badania wynika, że Polacy wśród obowiązków domowych zdecydowanie częściej wolą te niezwiązane ze sprzątaniem (gotowanie, podlewanie kwiatów czy zakupy), za to nie lubią mycia okien i sprzątania łazienki. Do ciekawszych wniosków można jednak dojść po nieco dokładniejszej analizie preferencji Polaków. Ujawniają one bowiem wciąż występujące podziały w obowiązkach domowych ze względu na płeć.

Kobiety częściej wskazywały swoje ulubione zadania, podczas gdy mężczyźni częściej przyznawali się do niechęci wobec obowiązków domowych - chętniej niż kobiety jedynie wyrzucają oni śmieci. Choć wyniki te nie wskazują bezpośrednio na to, kto te obowiązki wykonuje częściej, to można przypuszczać, że są one efektem nierównego podziału obowiązków domowych w polskich domach - zauważyła ekspertka.

Na potwierdzenie przywołała wyniki innych badań, które pojawiły się w mediach, m.in. tych wykonanych przez CBOS w 2018 r., które bezpośrednio pokazały, że większość zadań w polskich domach spoczywa w rękach kobiet, czy danych OECD, według których kobiety poświęcają dwa razy więcej swojego czasu na prace domowe niż mężczyźni.

Badanie przeprowadzono od 14 do 19 czerwca 2019 r., na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1005 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat, metodą wywiadów bezpośrednich, wspomaganych komputerowo (CAPI). Uczestników badania pytano, które obowiązki domowe lubią najbardziej, a jakich nie lubią.