Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu skierowała do sądu w Tarnobrzegu akt oskarżenia przeciwko obywatelowi Jemenu, przebywającemu w Polsce. Mężczyźnie zarzucono, że w latach 2018-2020 werbował obywateli rodzinnego kraju do sieci swoich restauracji w Polsce. Tam zmuszano ich do niemal niewolniczej pracy.

Musieli oni pracować ponad 8 godzin dziennie, nieraz 7 dni w tygodniu, bez dni wolnych, a ich wynagrodzenie wnosiło kilkaset złotych miesięcznie. Mogli się tylko poruszać do pracy i z powrotem, byli poniżani, obserwowani i ograniczano im kontakty z innymi osobami.

Byli również informowani, że koszt zezwolenia na pobyt stały i zatrudnienia (zamieszkania) na terenie Polski wynosi 16 tys. dolarów, które zobowiązywali się odpracować. Oznaczało to konieczność ok. sześciu lat pracy.

W ten sposób sprowadzono do Polski i zatrudniono w warunkach pracy niewolniczej 6 obywateli Jemenu. W werbunku oskarżonemu pomagał jego ojciec mieszkający w Jemenie.

Oskarżony nie przyznał się do popełnienia zarzuconych mu przestępstw.

Zastosowano wobec niego poręczenie majątkowe, dozór policji i zakaz opuszczania kraju. Zajęto również jego udziały w spółkach. 

Opracowanie: