Trwają obrady rady nadzorczej PKN Orlen. Zmieni się zapewne zarząd i poszerzy o dwie lub trzy osoby. Nowym prezesem prawdopodobnie zostanie Wojciech Heydel. Lukratywne posady mają stracić ludzie najbardziej związani ze Zbigniewem Wróblem.

O ewentualnych zmianach wśród członków zarządu PKN Orlen w samej spółce, a także w mediach, spekuluje się od kilku miesięcy. Przy tej okazji najczęściej wymieniane są nazwiska wiceprezesów Sławomira Golonki, Jacka Strzeleckiego oraz członka zarządu Krzysztofa Kluzka jako tych, którzy mogliby utracić stanowiska.

Prawie pewne jest, że nowym wiceprezesem Orlenu zostanie Wojciech Heydel, były wieloletni prezes BP na Polskę. I ta nominacja, wśród analityków, odczytywana jest jako ewentualne zbliżenie Orlenu z tym międzynarodowym koncernem.

Planowane jest rozmnożenie stanowisk w zarządzie – obecnie jest sześciu członków, a może być nawet dziewięciu. Do podziału orlenowskiego tortu ustawiła się długa kolejka polityków. Podobnie jak we wcześniejszym rozdaniu, każdy chce mieć swojego człowieka we władzach koncernu – stąd pomysł powiększenia zarządu.

W ostatnim czasie na temat możliwych zmian personalnych w zarządzie PKN Orlen mówili także Minister Skarbu Państwa Jacek Socha oraz szef rady nadzorczej spółki Jacek Bartkiewicz.

Bartkiewicz powiedział w ubiegłym tygodniu, że kandydatów do zarządu PKN Orlen może przedstawić prezes spółki. Rada nadzorcza PKN Orlen chce uzyskać od prezesa koncepcję funkcjonowania zarządu oraz propozycje personalne - mówił Bartkiewicz.

Bartkiewicz wyjaśnił wówczas, że choć statut spółki nie przewiduje zgłaszania kandydatów na członków zarządu przez prezesa zarządu, to jednak rada nadzorcza dała szansę prezesowi, by przedstawił swoje propozycje. Formalnie zaś propozycje zmian ma zgłosić rada nadzorcza. Bartkiewicz nie wymienił jednak żadnych kandydatur.

21 września rada nadzorcza PKN Orlen wybrała na stanowisko szefa płockiego koncernu Igora Chalupca, ostatnio podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów.

Zgodnie ze statutem PKN Orlen zarząd może liczyć od pięciu do dziewięciu członków - obecnie w jego skład wchodzi sześć osób, w tym prezes, czterech wiceprezesów i członek. Zarząd lub poszczególnych jego członków powołuje i odwołuje rada nadzorcza spółki z zastrzeżeniem, iż w przypadku jednego członka może to uczynić jedynie na wniosek Ministra Skarbu Państwa.

Do przeprowadzenia zmian personalnych w zarządzie PKN Orlen potrzebna jest większość co najmniej sześciu głosów w dziesięcioosobowej radzie nadzorczej.