Od nowego roku szkolnego zostaną zmienione zasady przyznawania unijnych stypendiów dla uczniów i studentów. Aby uzyskać pieniądze, nie będą już potrzebne faktury dokumentujące zakup podręczników czy pomocy szkolnych.

Zmiany oznaczają uproszczenie prowadzonej przez stypendystów dokumentacji. Zamiast faktur wystarczą bowiem zwykłe paragony ze sklepów. Teraz potrzebujące dzieci i młodzież będą dostawać stypednia w postaci gotówki. Do tej pory stypendystom pieniądze zwracano dopiero po wydaniu własnych środków i dostareczeniu faktury. Takie rozwiązanie pozwala uniknąć sytuacji, o której czasami słyszeliśmy, że rodzicie nie mieli pieniędzy, żeby kupić podręcznik i później ubiegać się o wsparcie finansowe - mówi wiceminister Marek Szczepański.

Jak dodaje wiceminister, pieniądze stypendyści będą rozliczać dostarczając rachunki za zakupione podręczniki lub bilety za przejazdy do szkoły. Wysokość stypendiów nadal określać będą samorządy.

Również od września uczniowie będą mogli dostać też zaliczkę w wysokości miesięcznego stypendium.