Niemiecki parlament zatwierdził możliwość wykorzystywania do celów badawczych komórek macierzystych uzyskanych z ludzkich embrionów. Wprowadzono jednak ścisłe ograniczenia, które uniemożliwią naukowcom swobodne eksperymentowanie.

Dzisiejsza decyzja niemieckiego parlamentu jest niewątpliwie kompromisem. Dyskusja na temat tego, czy wykorzystywanie macierzystych komórek macierzystych do badań naukowych jest etyczna, trwała właściwie kilka lat. Teraz znaleziono złoty środek – eksperymenty tak, ale w określonych przypadkach. Komórki będą wykorzystywane do badań nad chorobą Parkinsona, sklerozą, cukrzycą, czy też zawałem serca. Wiele organizacji, w tym kościelne, sprzeciwiało się eksperymentom na komórkach embrionalnych. Naukowcy twierdzą, że jest to jedyna możliwość, by pójść z medycyną o krok dalej.

Pod koniec listopada ubiegłego roku, naukowcy z amerykańskiej firmy Advanced Cell Technology sklonowali ludzki embrion, który miałby posłużyć do

otrzymywania komórek macierzystych. Dzięki niesamowitej plastyczności, mogą one zastępować wszystkie inne komórki, z których zbudowany jest organizm człowieka. Umiejętne wykorzystanie tych komórek mogłoby zrewolucjonizować leczenie choroby Alzheimera, Parkinsona, zawałów, cukrzycy i wielu innych – dziś nieuleczalnych chorób.

06:40