Nie będzie zakazu publikacji książki o Ryszardzie Kapuścińskim. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił wniosek wdowy po pisarzu, która domagała się rezygnacji z publikacji.

Kilka dni temu Alicja Kapuścińska złożyła pozew o sądowy zakaz rozpowszechniania książki "Kapuściński non-fiction" Artura Domosławskiego.

Jego zdaniem to co robi Alicja Kapuścińska to cenzura prewencyjna, a wydawca: Świat Książki zapewniał, że 3 marca biografia autora "Cesarza" trafi do księgarń. Książkę "Kapuściński non-fiction" odrzuciło wcześniej krakowskie wydawnictwo Znak.

Od dzisiejszego wyroku sądu można się jeszcze odwołać.

W książce mowa jest m.in.o aktach Instytutu Pamięci Narodowej, z których wynika, że Ryszard Kapuściński był zarejestrowany jako współpracownik wywiadu PRL. Kontrowersje budziły też zarzuty Domosławskiego, że w części książek uważanych za reportaże, pojawiały się elementy, które nie miały związku z rzeczywistością.