Centrum Informacyjne Sejmu poinformowało, że marszałek Sejmu Elżbieta Witek nie będzie się mogła spotkać z przedstawicielami Komisji Weneckiej w wyznaczonym przez organizację terminie. CIS tłumaczy odmowę trwającym posiedzeniem izby, poświęconym ważnym projektom ustaw, zaplanowanymi licznymi komisjami sejmowymi, a także kilkugodzinnymi głosowaniami.

CIS podkreślił w komunikacie, że w odpowiedzi na korespondencję od przedstawiciela Komisji Weneckiej w sprawie zorganizowania przez marszałka Sejmu spotkań z przedstawicielami Komisji, informuje, że ze względu na trwające posiedzenie Sejmu, poświęcone wielu ważnym projektom ustaw, w tym ustawie budżetowej państwa oraz zaplanowane liczne komisje sejmowe, a także kilkugodzinne głosowania, organizacja spotkań w oczekiwanym terminie nie będzie możliwa.

Jak dodano, zaplanowane prace nad przedłożonymi projektami ustaw, w tym najważniejszej ustawy dla sprawnego funkcjonowania państwa, wymaga zawsze nadzwyczajnego zaangażowania parlamentarzystów, a także urzędników Kancelarii Sejmu. "Marszałek, jako osoba nadzorująca i koordynująca prace Izby, jest odpowiedzialny za postępy prac, ich tempo oraz terminowość" - zauważył CIS.

CIS zapewnił jednocześnie, że Sejm jest otwarty na wszelką współpracę z instytucjami i podmiotami, także zagranicznymi. "Biorąc pod uwagę procedowane projekty, zaplanowany harmonogram prac, a także wcześniejsze zobowiązania Pani Marszałek, zachodzi pewna niezręczność, z powodu dość niestandardowego trybu złożonej prośby. Dokument trafił do Kancelarii Sejmu 8 stycznia w późnych godzinach popołudniowych, zaś spotkania miałyby się odbyć 9 stycznia. Informacja przekazana z kilkunastogodzinnym wyprzedzeniem, wobec powagi tematyki i rangi osób mających uczestniczyć w spotkaniu, wydaje się propozycją niefortunną" - podkreślił CIS.

CIS wyraził też przekonanie, że zaplanowana wizyta reprezentantów Komisji Weneckiej w Ministerstwie Sprawiedliwości pozwoli w pełni zapoznać się ze wszystkimi aspektami związanymi z reformą sądownictwa w Polsce.

Komisja Wenecka w Warszawie

Delegacja Komisji Weneckiej, w której składzie są eksperci z Bułgarii, Irlandii, Szwecji i Niemiec, przyjeżdża w czwartek do Warszawy na dwudniowe rozmowy w związku z pracami nad przygotowaniem pilnej opinii na temat nowelizacji ustaw sądowych. O wydanie opinii wystąpił do Komisji Weneckiej marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

W czwartek przed południem z przedstawicielami Komisji Weneckiej spotka się marszałek Senatu. Jak powiedziała wicedyrektor Centrum Informacyjnego Senatu Anna Godzwon, w programie wizyty Komisji Weneckiej jest też planowane spotkanie z senacką większością oraz senacką opozycją, a także z większością sejmową i opozycją w Sejmie. Ponadto jest planowane spotkanie przedstawicieli Komisji Weneckiej z Rzecznikiem Praw Obywatelskich i z I prezes Sądu Najwyższego.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Delegacja Komisji Weneckiej z pilną wizytą w Polsce. Chodzi o ustawę dyscyplinującą sędziów