Delegacja Komisji Weneckiej przyjeżdża do Polski: wizyta - jak podano na stronie internetowej tego organu doradczego Rady Europy - zaplanowana jest na 9 i 10 stycznia. To konsekwencja prośby o wydanie opinii nt. dyscyplinującej sędziów nowelizacji ustaw sądowych, z którą zwrócił się do Komisji Weneckiej marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Opinia wydana zostanie w trybie pilnym.

W ostatni piątek Komisja Wenecka potwierdziła, że wpłynął do niej list Grodzkiego z prośbą o wydanie opinii nt. uchwalonych przez Sejm 20 grudnia przepisów, którymi Senat zająć ma się jeszcze w tym miesiącu.

"Dlatego Biuro Komisji Weneckiej wyraziło zgodę na przygotowanie pilnej opinii przez sprawozdawców" - głosi komunikat.

Wizytę sprawozdawców i ich rozmowy w Warszawie oświadczenie zapowiada na dni 9 i 10 stycznia.

Na stronie Komisji Weneckiej przeczytać można, że "w rzadkich sytuacjach, w przypadku pilnych próśb, pilne opinie są przyjmowane poza czterema sesjami plenarnymi" w roku. Później takie pilne opinie są oficjalnie popierane na najbliższej sesji plenarnej Komisji Weneckiej - ta zaplanowana jest na 20-21 marca.

To nie będzie pierwsza wizyta delegacji Komisji Weneckiej w Polsce

Komisja Wenecka to skrótowa nazwa Europejskiej Komisji na rzecz Demokracji przez Prawo. To organ doradczy Rady Europy do spraw prawa konstytucyjnego, powołany w 1990 roku w związku z upadkiem komunizmu w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, by pomóc im w demokratycznych przemianach.

W skład Komisji wchodzi około 100 ekspertów w dziedzinie prawa konstytucyjnego i międzynarodowego. Obecnie należą do niej 62 państwa - oprócz europejskich także między innymi USA, Izrael, Szwajcaria i Korea Południowa. Polska jest członkiem Komisji Weneckiej od 1992 roku.

Najbliższa wizyta będzie już kolejną wizytą delegacji Komisji Weneckiej w Polsce. Wcześniej jej przedstawiciele po rozmowach w Warszawie wydali między innymi opinie na temat nowelizacji ustaw o Trybunale Konstytucyjnym i tzw. ustawy inwigilacyjnej.

Opinie Komisji Weneckiej nie są wiążące: organ ma charakter doradczy, jego zadaniem jest pomaganie państwom w rozwijaniu demokracji.