Wystarczy opanować 1200 najczęściej używanych w języku polskim słów, by zacząć się nim posługiwać - twierdzą filolodzy z Uniwersytetu w Białymstoku. Opracowywany przez nich słownik ma pomóc osobom uczącym się języka polskiego od podstaw i ich nauczycielom.

Nietypowy słownik tworzy grupa filologów i studentów pod przewodnictwem prof. Piotra Wróblewskiego. Będzie on składać się z około 1200 słów, które każda osoba ucząca się polskiego powinna opanować już w pierwszym roku nauki. W tym słowniku ma znaleźć się pewne minimum leksykalne, czyli słowa, które potrzebne są do wzajemnego komunikowania się, te najniezbędniejsze - zapowiada prof. Wróblewski.

Podstawą doboru zawartości podręcznika stanie się słownik frekwencyjny języka polskiego. Wybrane wyrazy nie zostaną przetłumaczone na żaden inny język, więc w początkowym okresie nauki publikacja ma szansę przydać się bardziej nauczycielom niż ich uczniom.

Zdaniem prof. Wróblewskiego, kluczowym dla nauki języka jest fakt, czy w pierwszej kolejności osoby uczące się poznają wyrazy najczęściej używane w tym języku. I tak na przykład osoba, która pozna dwa tysiące słów występujących na początku listy frekwencyjnej języka angielskiego, będzie rozumiała 80 procent tekstu napisanego w tym języku.