Nietypowe znalezisko na plaży w Kołobrzegu. Morze odsłoniło pozostałości po dawnym cmentarzu. Na plaży leżą poniemieckie nagrobki. Najprawdopodobniej granitowe płyty nagrobne zostały wykorzystane do budowy Kompanijnego Rejonu Umocnionego 19 Baterii Artylerii Stałej.

Obiekt powstał w latach 50. ubiegłego wieku. Bateria została ostatnio uszkodzona przez potężny sztorm.

Wśród fragmentów betonu na plażę runęły też części nagrobków. Widać na nich charakterystyczne gotyckie pismo. Na jednej z tablic widać daty: 1821 i 1904. To lata życia osoby, z której grobu pochodzi płyta.

Na terenie kołobrzeskiego Rejonu Umocnionego w połowie XIX wieku Niemcy otworzyli największy w mieście cmentarz.

Nekropolia miała kilka hektarów powierzchni. Sięgała aż do wydm nad Bałtykiem. Istniała do połowy ubiegłego stulecia.

(ug)