Od października Akademia Obrony Narodowej ma ustąpić miejsca Akademii Sztuki Wojennej. Nasz dziennikarz Mariusz Piekarski poznał projekt ustawy Ministerstwa Obrony Narodowej.

Od października Akademia Obrony Narodowej ma ustąpić miejsca Akademii Sztuki Wojennej. Nasz dziennikarz Mariusz Piekarski poznał projekt ustawy Ministerstwa Obrony Narodowej.
Uczelnia ma zostać przekształcona w Akademię Sztuki Wojennej (zdj. ilustracyjne) / Marcin Bielecki /PAP

Uczelnia zmieni nie tylko nazwę, ale także ofertę dydaktyczną. Można spodziewać się też masowej wymiany kadr, by nie powiedzieć czystki. Ustawa zakłada, że wszyscy pracownicy Akademii Obrony Narodowej po dwóch miesiącach dostaną wypowiedzenia - chyba że dostaną propozycję i zaakceptują nowe warunki pracy.

Jak ustalił reporter RMF FM, sukcesywnie będzie zmieniał się kształt wydziałów uczelni. W miejsce dzisiejszych 10 kierunków studiów - choćby ekonomiki obronności czy zarządzania - mają pojawić się trzy główne - studiów strategicznych, studiów wschodnich oraz badań nad terroryzmem.

Według planu akademia ma być w większym stopniu ośrodkiem eksperckim prowadzącym badania nad sytuacją geopolityczną i militarną w wybranych częściach świata. Jak ustalił dziennikarz RMF FM, pojawił się też pomysł, by w nowej akademii powołać odrębną, elitarną katedrę lub zakład badań nad terroryzmem islamskim.

(mpw)