Szef MON Antoni Macierewicz wręczył nominację nowemu komendantowi głównemu Żandarmerii Wojskowej płk. Tomaszowi Połuchowi - poinformował rzecznik MON Bartłomiej Misiewicz. Komendant został powołany na stanowisko z dniem 1 marca.

Płk Tomasz Połuch był od 24 grudnia 2015 r. p.o. komendanta głównego ŻW. Tego dnia minister Macierewicz (PiS) odwołał i przeniósł do rezerwy kadrowej poprzedniego komendanta głównego ŻW gen. bryg. Piotra Nideckiego. Dowodził on żandarmerią od czerwca 2015 r. i został wyznaczony jeszcze przez poprzedniego szefa MON Tomasza Siemoniaka (PO).

Płk Tomasz Połuch był od 2014 r. dowódcą Oddziału Specjalnego ŻW w Warszawie. To jednostka, której zadaniem jest walka z terroryzmem i zorganizowaną przestępczością, a także ochrona kierownictwa MON oraz - podczas pobytu w obiektach wojskowych - prezydenta, premiera, marszałków Sejmu i Senatu i członków delegacji zagranicznych.

Nowy komendant główny służy w ŻW od 2004 r. Zajmował stanowiska służbowe w Komendzie Głównej ŻW, oddziale w Elblągu oraz oddziałach specjalnych w Mińsku Mazowieckim i Warszawie. Płk Połuch jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej we Wrocławiu (1996 r.) oraz Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Zanim trafił do żandarmerii, służył w 14 i 16 Brygadzie Zmechanizowanej oraz 9 Brygadzie Kawalerii Pancernej.

Do zadań Żandarmerii Wojskowej należy zapewnienie przestrzegania dyscypliny wojskowej, ochranianie porządku na terenach i obiektach wojskowych oraz w miejscach publicznych, ochranianie życia i zdrowia, a także mienia wojskowego przed zamachami, wykrywanie przestępstw i wykroczeń, ujawnianie i ściganie ich sprawców oraz ujawnianie i zabezpieczanie dowodów. Żandarmeria analizuje też oświadczenia majątkowe żołnierzy zawodowych, zapobiega popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz współdziała z polskimi i zagranicznymi organami i służbami.

Etatowo Żandarmeria Wojskowa liczy niecałe 3 tys. żołnierzy. W ubiegłym roku formacja obchodziła 25-lecie istnienia.

(MN)