Rezydenci zapowiadają, że zwrócą się do Lecha Kaczyńskiego o zawetowanie nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza, jeśli nie znajdzie się w niej zapis gwarantujący im pensje równe średniej krajowej. W ustawie opracowanej przez Sejm przewidziano, że młodzi lekarze tuż po studiach zarabiać mają 70-siąt procent średniej krajowej.

W nowelizacji, która została już uchwalona przez Sejm jest zapis, że wynagrodzenie miesięczne rezydentów, czyli lekarzy po studiach medycznych i stażu, który robią specjalizację, wynosi 70 proc. średniej krajowej. Poprawka PiS zakładająca, że jest to 100 proc. średniej krajowej nie uzyskała w Sejmie poparcia.

Rezydenci liczyli, że poprawkę tę przyjmie i zaopiniuje pozytywnie senacka komisja zdrowia, ale tak się nie stało. Poprawka będzie przedstawiona na plenarnym posiedzeniu Senatu jako wniosek mniejszości i ma niewielkie szanse na przyjęcie.