Zarządzanie ministra rolnictwa została powołana Rada ds. hodowli koni. Jej przewodniczącym został wiceminister rolnictwa Zbigniew Babalski, a jego zastępcą – prezes Agencji Nieruchomości Rolnych Waldemar Humięcki.

W skład Rady weszło 36 przedstawicieli nauki, ekspertów oraz hodowców.

Ministerstwo zaznacza, że utworzenie Rady podyktowane jest potrzebą wsparcia ze strony naukowców i ekspertów procesów racjonalizacji hodowli koni w Polsce oraz skoordynowania działań prowadzących do naprawy funkcjonowania tego obszaru rolnictwa.

Rada ma za zadanie dokonanie oceny sytuacji w hodowli koni w Polsce, określenie zagrożeń rozwoju kierunku hodowli oraz sformułowanie zaleceń działań naprawczych. Ponadto, w odpowiedzi na postulaty hodowców koni oraz instytucji zaangażowanych w tym obszarze gospodarki, zasadne jest opracowanie kompleksowej strategii hodowli koni w Polsce, dostosowanej do potrzeb rolnictwa oraz sektora rekreacji i sportu - stwierdza resort.

Minister Jurgiel zapowiedział powołanie Rady już na początku kwietnia, po tym jak w stadninie koni arabskich w Janowie Podlaskim padła druga klacz Shirley Watts.

(az)