​Ministerstwa przekazały swoim pracownikom w 2020 roku około 20 milionów złotych nagród - wynika z odpowiedzi na interpelacje poselskie, do których dotarł TVN24. Największe bonusy dostali pracownicy resortu rozwoju, pracy i technologii.

Jak podaje TVN24, w 2020 roku 946 pracowników Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii dostało prawie 12 mln zł nagród. Wysokość bonusów i dodatkowych środków "kształtowała się w przedziale między 500 zł a 29 750 zł". Wiceminister Grzegorz Piechowiak zaznaczył, że pieniądze nie trafiły do sekretarzy stanu albo podsekretarzy.

Pracownicy Ministerstwa Zdrowia otrzymali z kolei 4 424 656,22 zł nagród. Średnio wypada 6632,67 zł na osobę.

Nagrody dla urzędników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wyniosły łącznie ponad 1,5 mln zł. Średni bonus dla pracownika wyniósł więc 4,1 tys. zł. Wiceminister Błażej Poboży przekazał, że nagrody zostały przyznane za "realizację dodatkowych zadań zleconych przez przełożonego oraz za walkę z epidemią".

Pracownikom Ministerstwa Edukacji i Nauki wypłacono nagrody na łączną kwotę ponad 700,5 tys. zł. "Wysokość nagród jednostkowych kształtowała się od 211,57 zł do 9115,87 zł" - napisał w odpowiedzi na interpelację Dariusz Piontkowski z resortu. Oprócz tego dodatkowe pieniądze dostali pracownicy dawnego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - było to ponad 1 mln zł, a kwoty wahały się od 700 zł do 15 tys. zł.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych wypłaciło pracownikom 236,7 tys. zł nagród - średnio to 3074,03 zł na urzędnika.

Ministerstwie Klimatu i środowiska poinformowało, że wypłaciło 10,7 tys. zł nagród. Poza tym w odpowiedzi na interpelację zawarto informację o dodatkach zadaniowych (6,1 mln zł) oraz specjalnych (723 tys. zł). 

Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że średnia wysokość nagród wypłaconych pracownikom wyniosła 575,23 zł. Nie wiadomo jednak, jaka jest łączna kwota nagród.

Nagród nie wypłacono w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, choć istnieje tam fundusz na bonusy. Przedstawiciele resortów infrastruktury, obrony narodowej oraz rolnictwa przekazali jedynie, że ministrowie, sekretarze i dyrektorzy nie otrzymali nagród - nie wiadomo jednak, czy podobnie było z pracownikami.