Mieszkańcy Rokitna Szlacheckiego na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej nie zgadzają się na budowę kopalni rud, cynku i ołowiu. Według nich - inwestycja - może doprowadzić do degradacji środowiska. Na wielu ogrodzeniach, przydrożnych słupach, czy tablicach pojawiły się banery z hasłami przeciwko budowie.

Przeciwni inwestycji są również mieszkańcy sąsiednich Łaz oraz Zawiercia. Mieszkańców wspierają lokalne władze samorządowe.

Formalna decyzja dotycząca ewentualnej budowy kopalni jeszcze nie zapadła. Firma zainteresowana inwestycją na razie ma jedynie koncesję na prowadzenie badań.